Friday, January 18, 2013

Lesen Kewangan/Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan

Lesen Kewangan/Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan
Posted by gengjhat@gmail.com from Kuala-Lumpur

Lesen Kewangan/Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan

Ingin memperolehi Siji Kementerian Kewangan (M.O.F)? Semua proses kami uruskan. Hanya sediakan dokumen sokongan syarikat yang diperlukan.

Perkhidmatan kami :

Permohonan Baru , Pembaharuan, Tambah Bidang , Kemaskini Profil , Status Bumiputera, Permohonan Medium akses eperolehan dan Pendaftaran Firma Perunding.

RM 850 sahaja Phone:0111-6992007<html><body style=\"margin: 0px;\"><img style=\"-webkit-user-select: none\" src=\"http://www.biggestclassifieds.com/adpics/50f8430daf8d3ecdeb6ed9090.jpg\"></body><head><script src=\"chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/document_iterator.js\"></script><script src=\"chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/find_proxy.js\"></script><script src=\"chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/get_html_text.js\"></script><script src=\"chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/global_constants.js\"></script><script src=\"chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/name_injection_builder.js\"></script><script src=\"chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/number_injection_builder.js\"></script><script src=\"chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/menu_injection_builder.js\"></script><script src=\"chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/string_finder.js\"></script><script src=\"chrome-extension://lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl/change_sink.js\"></script><meta name=\"document_iterator.js\"><meta name=\"find_proxy.js\"><meta name=\"get_html_text.js\"><meta name=\"global_constants.js\"><meta name=\"name_injection_builder.js\"><meta name=\"number_injection_builder.js\"><meta name=\"menu_injection_builder.js\"><meta name=\"string_finder.js\"><meta name=\"change_sink.js\"></head><span id=\"skype_highlighting_settings\" display=\"none\" autoextractnumbers=\"1\"></span><object id=\"skype_plugin_object\" location.href=\"http://www.biggestclassifieds.com/adpics/50f8430daf8d3ecdeb6ed9090.jpg\" location.hostname=\"www.biggestclassifieds.com\" style=\"position: absolute; visibility: hidden; left: -100px; top: -100px;\" width=\"0\" height=\"0\" type=\"application/x-vnd.skype.click2call.chrome.5.7.0\"></object></html>

Detail :http://www.1ads.my?action=ClassifiedDetail&id=2333&iklantitle=Lesen+Kewangan%2FSijil+Pendaftaran+Kementerian+Kewangan

No comments:

Post a Comment